155

چادر جلابیب

موجود در انبار

تومان1,239,700تومان2,226,400
کد محصول: 1007
جنس

الماس, کرپ ایرانی, کرپ کره, کن کن

چادر حسنا

موجود در انبار

تومان1,442,100تومان2,378,200
کد محصول: 1003
سایز

, , , , , ,

جنس

ابریشم, الماس, کرپ ایرانی, کرپ کره, کن کن ژوژت

چادر حوریا مروارید

موجود در انبار

تومان2,530,000تومان2,875,000
کد محصول: 1023
سایز

, , , , , ,

جنس

الماس

طرح

ساده, مروارید دار

چادر حوریا نگین

موجود در انبار

تومان2,163,150تومان2,441,450
کد محصول: 1025
سایز

, , , , , ,

جنس

الماس

طرح

ساده, مروارید دار, نگین دار

چادر خبرنگاری (کارمندی)

موجود در انبار

تومان1,227,050تومان2,226,400
کد محصول: 1020
سایز

, , , , , ,

جنس

ابریشم ندا, الماس, کرپ ایرانی, کرپ کره, کن کن ژوژت

چادر دانشجویی گلدوزی بهار

موجود در انبار

قیمت اصلی تومان2,340,250 بود.قیمت فعلی تومان1,650,000 است.
جنس

الماس

سایز

, , , , ,

چادر دانشجویی مچ دار

موجود در انبار

تومان1,113,200تومان1,998,700
کد محصول: 1005
سایز

, , , , , ,

جنس

ابریشم, الماس, کرپ ایرانی, کرپ کره, کن کن ژوژت

مدل مچ

ساده, کار شده

چادر ساده سنتی

موجود در انبار

تومان862,500تومان4,025,000
کد محصول: 1026
سایز

, , , , , ,

جنس

ابریشم ندا, الماس, حریر ژاپن, سوالون ژاپن, کرپ ایرانی, کرپ کره, کریستال ژاپن, کن کن کره, مهاراجه

چادر شالدار بلند

موجود در انبار

تومان1,720,400
کد محصول: 1027
سایز

, , , , , ,

جنس

کرپ کره

چادر شالدار مجلسی

موجود در انبار

تومان1,986,050
کد محصول: 1024
سایز

, , , , , ,

جنس

کرپ کره

چادر شکیلا

موجود در انبار

تومان1,720,400تومان2,479,400
کد محصول: 1022
سایز

, , , , , ,

جنس

ابریشم, الماس, کرپ ایرانی, کرپ کره, کن کن ژوژت

چادر شیدا آستین پریماه

موجود در انبار

تومان2,150,500تومان3,921,500
جنس

ابریشم ندا, الماس, کرپ ایرانی, کرپ کره, کن کن ژوژت

سایز

, , , , ,

طرح

ساده, نگین دار