لطفا با دقت مدل انتخابی و سایز دقیق قدی
و حتی وزن و چهار شونه بودن یا نبودن خود را داخل توضیحات ارائه بفرمایید.


در انتخاب جنس پارچه دقت کنید کیفیت پارچه ها همگی با متریال درجه یک کار شده و از لحاظ کیفیتی متفاوت هست.
دوخت همه چادر ها بوسیله ی خیاط های مجرب انجام شده و محصول قبل از ارسال کاملا چک میشود.
ادرس و مشخصات دقیق (نام خانوادگی و شماره تماس در دسترس)را ذکر بفرمایید.