بسم الله الرحمن الرحیم - خوش آمدید

چادر‌ عبا‌جده جواهردوزی‌شده